Werk van klassieke componisten

Als je ze niet bij naam kent ken je ze wel aan hun bekende stukken. In het verleden hebben meerdere klassieke componisten een bijdrage geleverd door het componeren van muziekstukken in symfonie- of concert vorm. Zelfs heden ten dagewordt hun muziek nog volop beluisterd en toegepast. Hun muziek wordt gebruikt in speelfilms, als achtergrond muziek om te studeren en zelfs huisdieren en koeien schijnen er plezier in te hebben.

De meeste klassieke muziek is ontstaan in 17e, 18e en 19e eeuw. Componisten als Mozart, Beethoven, Bach en Vivaldi zijn voor veel mensen geen onbekende namen. Velen kwamen uit Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Rusland en Oost-Europese landen. Hiervan komt bijvoorbeeld Chopin uit Polen, Liszt uit Hongarije en Dvorak uit Tsjechië. Hun muziek staat bekend om de vele muziekinstrumenten die in hun stukken verwerkt zijn. Dit soort muziekstukken worden met muzikale composities zoals symfonieën en concerten tot uitdrukking gebracht. Zelf een link plaatsen over muziek? Ga naar de website.

Symphonieën

Klassieke componisten kunnen vele muziekstrumenten met elkaar in samenhang laten spelen. Een dergelijk werk heet dan een symfonie. Een symfonieorkest is de groep mensen met hun instrumenten die zo’n muziekstuk uitspelen. Binnen een symfonie zijn er aparte functies. Zo zijn er de strijkers waar de viool, de cello en contrabas deel van uitmaken. Er zijn de houtblazers waar de fluit, klarinet, fagot en hobo toebehoord. Er is een tweede groep met blaasinstrumenten, de zogenaamde koperblazers. Deze groep omvat de trompet, trombone, tuba en hoorn. Als laatst is er nog het slagwerk waartoe de pauk, de triangel en de grote en kleine trom toebehoren. Eventueel kan er nog een harp of pian aan de compositie worden toegevoegd.

Concerten

In een concert laat een componist meerdere muziekinstrumenten met elkaar contrastreren middels solopartijen of solo-instrumenten die in groep samenwerken. Er zijn verschillende varianten van. Zo kan men een orkest met solisten laten spelen die vrijwel volledig uit strijkers bestaat. Aan de andere kant leent een piano zich bijvoorbeeld ook heel goed voor een concert.

Leave a Reply

Your email address will not be published.